Categories
Uncategorized

Chữ Hán là chữ tượng hình?

Xem các ví dụ sau (trích từ

https://bacsinguyenxuanquang.wordpress.com/2010/01/22/2042/

枼= điệp(?)
甲骨= giáp văn = chữ trên yếm rùa
金文= kim văn = chữ trên đồ kim loại (đồng)
古文 = cổ văn = chữ xưa?
篆文=  triện văn = chữ trên con dấu

枼= diệp = yè = 世+木

世= thế = shì = đời, thế hệ, thời đại, thế gian

木= mộc = mù = cái cây

Chữ 枼 thật sự là khá cổ, ít dùng trong thời hiện đại, bằng chứng có trong các từ điển điện toán, cả ngoại tuyến (off-line) lẫn trực tuyến (on-line).

Theo

https://www.zdic.net/hans/%E6%9E%BC

thì nghĩa xưa của nó là “lá cây”, không đọc là diè mà là yè.

木 thì dĩ nhiên là có liên quan đến lá cây rồi, nhưng 世 thì sao? “Đời, thế hệ, thời đại, thế gian” thì có liên quan gì đến lá cây? Ngay cả cách phát âm (bính âm) thì cũng không có gì gần gũi cả.

Dường như cách viết tượng hình và cách viết chữ Hán về sau khá độc lập với nhau. Dường như người ta cố gắng lắp ráp các cấu phần của chữ Hán lại với nhau sao cho cái chữ Hán tổng thể thì có hình dáng giống giống như chữ tượng hình có trước đó.

Thật sự đây không phải là sự phát triển tự nhiên của chữ tượng hình cổ mà là một cái gì đó khá gượng ép. Lẽ ra thì chữ tượng hình “lá cây” phải phát triển đến mức trở thành một độc thể tự mới đúng, hoặc ít ra thì “lá cây”= “phiến mỏng” + “cái cây” chứ không phải mượn hình dáng của chữ 世 mà chẳng có liên quan gì cả về cách phát âm lẫn ý nghĩa.

Nó giống như người sáng tạo ra chữ tượng hình cổ và người “sáng tạo” ra chữ Hán không cùng một duột với nhau (không cùng là dân thường hoặc không cùng là vua quan thống trị).

Vua quan Hán tạo ra chữ Hán không những để dùng trong nước họ mà còn âm mưu tạo ra một thứ chữ mà các sắc dân khác cũng dùng được (chữ ghi ý chứ không phải ghi âm) để phục vụ âm mưu bá quyền, “nhất thống thiên hạ” của họ. Đó là mục đích của chữ Hán và cũng giải thích cho sự hình thành chữ gượng gạo như vậy.

鼻= bí = tị = mũi

鼻=自+田+廾

自= zì = tự = tự mình, bản thân

田= tián = điền = ruộng đồng

廾= gǒng = củng = chắp tay

Rõ ràng các độc thể tự chẳng liên quan quái gì về cách phát âm lẫn ý nghĩa với cái mũi cả, chúng chỉ lắp ghép nhau về mặt hình dáng mà thôi, người viết chữ tượng hình là một giai cấp này và người viết chữ Hán là một giai cấp khác, người viết chữ Hán cố gắng đồng hóa chữ tượng hình vào hệ thống chữ Hán. Nếu “cái mũi” tiến hóa tự nhiên thì nếu bản thân nó không trở thành một độc thể tự thì đúng ra và ít ra thì các cấu phần phải có cái gì đó liên hệ gần gũi với cái mũi mới đúng.

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s