Categories
Uncategorized

Vì cớ gì mà Tàu ngữ lại khó… khốn nạn đến thế :LOL:

Thật ra đây là tựa đề tiếng Anh của bài viết này, nói lên cảm nghĩ của một người trí thức Mẽo đối với Hán ngữ:

http://www.pinyin.info/readings/texts/moser.html

Người Việt nên cảm thấy may mắn hơn người Mẽo và nên để ý đến Hán ngữ (hay ít nhất là với chữ Hán) nhiều hơn.

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s