Categories
Uncategorized

Nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

https://cdn.diachiso.vn/images/600x400/2011/6/10/nha-tang-le-benh-vien-nguyen-tri-phuong.jpg
Đây là 2 chữ gì? Đọc từ phải sang?

Cập nhật: Tình cờ xem được một clip Youtube về lăng mộ cổ của các vua Tàu, thấy cái này:

奠 = điện = cúng tế

Vậy ảnh trên cùng là 奠𤧞 hay 𤧞奠 gì đó?

Chữ 𤧞 không tìm được thông tin gì nhiều. Hay nó là 琪, 瑛, 璜?

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s