Categories
Uncategorized

Các nước nhỏ ngày xưa trước khi “được” thống nhất thành nước Tàu ngày nay…

… có lẽ đã dùng chữ Hán dưới ảnh hưởng của thuyết “Thánh hiền Thương Hiệt tạo chữ”, tạo điều kiện thuận lợi cho họ bị đồng hóa sau đó.

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s