Categories
Uncategorized

Mánh “xem mặt cô dâu” các chữ “vô hình”.

Trong quá trình chia chẻ các chữ bằng Ngũ bút tự hình, sẽ xuất hiện các ký tự “vô hình”, tức là bộ kiểu chữ (font) không đủ các hình dạng để biểu thị các chữ ấy nên thay thế chúng bằng các ô vuông. Rõ ràng là chúng được bộ gõ quy định nhưng chỉ không hiện ra.

Một mánh là đem cái ô vuông đó dán vào Google rồi tìm kiếm bằng hình ảnh. Có nhiều khả năng là sẽ thấy tận mắt hình dạng của các chữ ấy.

Các chữ này phần nhiều ít được dùng nên những người tạo font không đưa chúng vào.

Ví dụ là chữ 鼻=自+𢌿: cái chữ 𢌿 này nếu đem paste vào Google rồi tìm bằng hình ảnh sẽ ra cái này:

𢌿的解释|𢌿的意思|汉典“𢌿”字的基本解释
https://www.zdic.net/hans/𢌿

“Xem mặt cô dâu” có nghĩa là vén mạng che mặt cô dâu để nhòm giống như trong các phim Tàu.

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s