Categories
Uncategorized

Người ta đã giả ngu khi hình thành chữ 國 (đất nước, quốc gia)?

Nếu chữ “đất nước”/ “quốc gia” được cấu tạo một cách ý nghĩa hơn thì nó cho người đọc một ý thức rõ ràng hơn về chủ quyền, độc lập, bảo vệ lãnh thổ, chống xâm lược, chống đồng hóa.

Điều đó hoàn toàn không có lợi cho công cuộc “nhất thống” nước Tàu chăng?

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s