Categories
Uncategorized

Tại sao chữ “cái mũi” lại biến đổi lằng nhằng vậy?

Ban đầu thì 自 là cái mũi (nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_characters#Principles_of_formation), sau đó thì nó bị “giả tá” mất nghĩa cũ, thêm nghĩa khác hoàn toàn (tự, chính mình).

Rồi nó lại được thêm thắt những thứ khác, lại trở lại nghĩa “cái mũi” (https://chuhanchonguoiviet.home.blog/2019/08/31/chu-han-la-chu-tuong-hinh/)

Phải chăng người tạo chữ Hán đã tạo chữ “cái mũi ” ban đầu, rồi sau đó tham khảo chữ tượng hình cổ ở đâu đó rồi lại sửa lại cho giống cái hình dạng, sau đó phao tin rằng “Chữ Hán là sự tiến hóa từ chữ tượng hình, có nguồn gốc từ sâu cái thật là xa”?

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s