Categories
Uncategorized

Đã cập nhật bài “Nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Tri Phương.”

https://chuhanchonguoiviet.home.blog/2019/09/09/nha-tang-le-benh-vien-nguyen-tri-phuong/

Categories
Uncategorized

Tại sao chữ “cái mũi” lại biến đổi lằng nhằng vậy?

Ban đầu thì 自 là cái mũi (nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_characters#Principles_of_formation), sau đó thì nó bị “giả tá” mất nghĩa cũ, thêm nghĩa khác hoàn toàn (tự, chính mình).

Rồi nó lại được thêm thắt những thứ khác, lại trở lại nghĩa “cái mũi” (https://chuhanchonguoiviet.home.blog/2019/08/31/chu-han-la-chu-tuong-hinh/)

Phải chăng người tạo chữ Hán đã tạo chữ “cái mũi ” ban đầu, rồi sau đó tham khảo chữ tượng hình cổ ở đâu đó rồi lại sửa lại cho giống cái hình dạng, sau đó phao tin rằng “Chữ Hán là sự tiến hóa từ chữ tượng hình, có nguồn gốc từ sâu cái thật là xa”?

Categories
Uncategorized

Mánh “xem mặt cô dâu” các chữ “vô hình”.

Trong quá trình chia chẻ các chữ bằng Ngũ bút tự hình, sẽ xuất hiện các ký tự “vô hình”, tức là bộ kiểu chữ (font) không đủ các hình dạng để biểu thị các chữ ấy nên thay thế chúng bằng các ô vuông. Rõ ràng là chúng được bộ gõ quy định nhưng chỉ không hiện ra.

Một mánh là đem cái ô vuông đó dán vào Google rồi tìm kiếm bằng hình ảnh. Có nhiều khả năng là sẽ thấy tận mắt hình dạng của các chữ ấy.

Các chữ này phần nhiều ít được dùng nên những người tạo font không đưa chúng vào.

Ví dụ là chữ 鼻=自+𢌿: cái chữ 𢌿 này nếu đem paste vào Google rồi tìm bằng hình ảnh sẽ ra cái này:

𢌿的解释|𢌿的意思|汉典“𢌿”字的基本解释
https://www.zdic.net/hans/𢌿

“Xem mặt cô dâu” có nghĩa là vén mạng che mặt cô dâu để nhòm giống như trong các phim Tàu.

Categories
Uncategorized

Nếu nói chữ Hán vào Việt Nam bằng con đường xâm lược, cưỡng ép…

…, vậy chữ Hán được các nước nhỏ thời Chiến quốc dùng là vì nguyên do nào nếu trước đó các nước đó không bị xâm lược, đồng hóa?

Categories
Uncategorized

Chữ Hán xuất phát từ nước nào…

… trong các nước đánh nhau loạn xà ngầu thời Chiến quốc?

Categories
Uncategorized

Người ta đã giả ngu khi hình thành chữ 國 (đất nước, quốc gia)?

Nếu chữ “đất nước”/ “quốc gia” được cấu tạo một cách ý nghĩa hơn thì nó cho người đọc một ý thức rõ ràng hơn về chủ quyền, độc lập, bảo vệ lãnh thổ, chống xâm lược, chống đồng hóa.

Điều đó hoàn toàn không có lợi cho công cuộc “nhất thống” nước Tàu chăng?

Categories
Uncategorized

Các nước nhỏ ngày xưa trước khi “được” thống nhất thành nước Tàu ngày nay…

… có lẽ đã dùng chữ Hán dưới ảnh hưởng của thuyết “Thánh hiền Thương Hiệt tạo chữ”, tạo điều kiện thuận lợi cho họ bị đồng hóa sau đó.

Categories
Uncategorized

益 là hợp thể tự hay độc thể tự?

Bên trên của 皿 là cái gì?

Categories
Uncategorized

無 là độc thể tự hay hợp thể tự?

灬 là một cấu phần lắp ghép, không phải là một chữ độc lập.

Phần còn lại là cái gì?

Categories
Uncategorized

Biểu hiện nhiều vấn đề trong cùng một chữ 燃?

燃 có nghĩa là “nhen (lửa)”, “đốt”, tức là liên quan đến lửa. Vấn đề là có 火 và 灬 đều chỉ đến lửa, tức là dư thừa cấu phần “lửa”.

Thứ nhì, 然 cũng có nghĩa là “đốt”, tức là sự tạo chữ mới là dư thừa.

Thứ ba, 肰 là biến thể cũ của 然, tức là chữ bị phức tạp hóa lên, chữ phức tạp hơn được dùng phổ biến, chữ đơn giản hơn bị bỏ phế.

Thứ tư, 月 bị biến đổi méo mó đi.